Router

Từ Từ điển công nghệ


Router, tiếng Việt gọi là bộ định tuyến, là thiết bị mạng chuyên dùng để kết nối nhiều mạng con logic để tạo thành một mạng với quy mô lớn hơn, ví dụ kết nối nhiều LAN để tạo thành WAN. Vai trò của một bộ định tuyến là xem xét địa chỉ đích đến trong một gói thông tin mà nó nhận được, chọn đường đi tốt nhất (mà nó biết được) để đến được đích, rồi chuyển tiếp gói thông tin đến thiết bị kế tiếp theo nằm trên đường đi đã chọn.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài