LoS

Từ Từ điển công nghệ


LoS (Line of Sight), tiếng Việt gọi là Tầm nhìn thẳng, là khái niệm dùng trong thông tin vô tuyến, truyền sóng không dây... với nghĩa là không có vật cản đường truyền sóng giữa trạm phát và trạm thu.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài