MANET

Từ Từ điển công nghệ


MANET (Mobile Ad-hoc Network), tiếng Việt gọi là Mạng tùy biến di động, là hệ thống mạng tự cấu hình của các định tuyến di động sử dụng các kết nối không dây. Các định tuyến có thể di chuyển ngẫu nhiên, do đó topo không dây của mạng có thể thay đổi nhanh chóng và không dự đoán được.

Một mạng MANET có thể hoạt động độc lập, cũng có thể kết nối vào một mạng lớn hơn như là Internet.

Xem thêm