VANET

Từ Từ điển công nghệ


VANET (Vehicular Ad Hoc Network), tiếng Việt gọi là Mạng xe cộ bất định, là hệ thống mạng không cần cơ sở hạ tầng được tạo thành từ các phương tiện xe cộ lưu thông trên đường. Chúng được trang bị thiết bị thu/phát để có thể liên lạc, chia sẻ và trao đổi thông tin lẫn nhau giống như một nút trong mạng bất định (ad hoc). Thông tin trao đổi trong mạng VANET bao gồm thông tin về lưu lượng xe cộ, tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông, nguy hiểm cần tránh và cả những dịch vụ thông thường như dịch vụ đa phương tiện, Internet....

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài