MPLS

Từ Từ điển công nghệ


MPLS (Multi-Protocol Label Switching) là chuyển mạch nhãn đa giao thức. Giao thức dùng các nhãn ngắn gọn để đánh dấu gói tin, giúp chuyển phát nhanh hơn. MPLS được xem nằm giữa lớp 2 và 3 trong mô hình của ISO, nó có thể hoạt động với nhiều giao thức khác nhau như IP, ATM, SONET, Ethernet...