NIC

Từ Từ điển công nghệ


NIC (Network Interface Card) hay còn gọi là LAN adapter, tiếng Việt gọi là Thẻ giao diện mạng, là thiết bị dùng để trao đổi thông tin qua mạng. Nó thường là một thẻ được cấm vào máy tính, máy in...mà chứa một địa chỉ MAC duy nhất của thiết bị. NIC thực hiện các giao thức thuộc lớp 1 và lớp 2 trong mô hình ISO.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài