P2P

Từ Từ điển công nghệ

Mạng đồng đẳng hay còn gọi là mạng ngang hàng (tiếng Anh gọi là peer-to-peer network hay P2P) là một mạng máy tính trong đó hoạt động của mạng chủ yếu dựa vào khả năng tính toán và băng thông của các máy tham gia chứ không tập trung vào một số nhỏ các máy chủ trung tâm. Mạng đồng đẳng có nhiều ứng dụng như chia sẻ tệp tin, tất cả các dạng như âm thanh, hình ảnh, dữ liệu,... hoặc để truyền dữ liệu thời gian thực như điện thoại VoIP, P2P TV, P2P streaming.

Một số giao thức hoặc mạng P2P thông dụng: Bittorrent, eDonkey, Freenet, Gnutella, Napster, P2PTV (Sopcast, Joost, PPLive, TVAnts,...), v.v.