TD-SCDMA

Từ Từ điển công nghệ


TD-SCDMA (Time Division - Synchronous Code Division Multiple Access), tiếng Việt gọi là Đa truy cập theo mã đồng bộ phân kênh theo thời gian, là công nghệ 3G đề nghị bởi Trung Quốc và được ITU chấp thuận năm 1999. Đặc điểm chính của TD-SCDMA là sử dụng TDD trên nền đa truy cập CDMA ngược lại với chuẩn UMTS sử dụng FDD. TD-SCDMA cung cấp tốc độ dữ liệu 2Mbit/giây nếu độ rộng băng thông là 1,6MHz và 6Mbit/giây nếu độ rộng băng thông là 5MHz.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài