3GPP

Từ Từ điển công nghệ


3GPP ( viết tắt của Third Generation Partnership Project) là tổ chức chuẩn hóa các công nghệ mạng thông tin di động tế bào. 3GPP được thành lập từ năm 1998 với mục đích ban đầu là chuẩn hóa mạng di động thế hệ thứ 3 (3G) dựa trên sự phát triển của mạng lõi GSM và mạng truy nhập toàn cầu (UTRAN). Sau đó, 3GPP đảm nhiệm luôn việc duy trì và phát triển chuẩn GSM, GPRSEDGE. Ngày nay 3GPP đang tiếp tục phát triển mạng 3G cũng như là bắt đầu chuẩn hóa thế hệ tiếp theo của mạng di động: 3G LTE.

Trang web chính thức tổ chức 3GPPwww.3gpp.org