ADSL

Từ Từ điển công nghệ


ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line), tiếng Việt gọi là công nghệ kỹ thuật số truyền thông băng rộng không đối xứng cho phép truyền nhiều thông tin hơn thông qua đường cáp đồng thuê bao điện thoại truyền thống. Sự bất đối xứng thể hiện ở việc tốc độ truyền trên kênh downlink đạt từ 1.5Mbps tới 8Mbps trong khi tốc độ uplink thay đổi từ 16Kbps tới 640Kbps. Để dùng được Internet thông qua ADSL, người dùng cần phải có một modem ADSL. Modem ADSL ngày nay có thể cho phép phân tách tín hiệu VoIP hay tín hiệu truyền hình (MPEG-2) từ bó tín hiệu dữ liệu.

Với ADSL, thông tin dữ liệu được truyền ở tần số cao hơn so với tín hiệu âm thanh của điện thoại. Tần số từ 0-4kHz được dùng cho điện thoại PSTN còn tần số từ 10-1104kHz thì được dùng cho ADSL, trong đó dải tần số cho downlink lớn hơn dải tần cho uplink.

Lưu ý thêm là tốc độ truyền trong ADSL sẽ giảm so với khoảng cách giữa thuê bao và DSLAM.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu