Lịch sử sửa đổi của “ATE”

Từ Từ điển công nghệ

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 05:03, ngày 24 tháng 9 năm 2007TXT (Thảo luận | đóng góp). . (324 byte) (+324). . (New page: '''Automatic Test Equipment (ATE)''', tiếng Việt gọi là '''Thiết bị kiểm tra''' hay '''Thiết bị tét''', là một thuật ngữ chỉ các thiết bị được dùng đ...)