FDD

Từ Từ điển công nghệ

FDD ( Frequency Division Duplex), tiếng Việt gọi là song công phân chia theo tần số, là thuật ngữ dùng để chỉ phương thức truyền thông trong đó tín hiệu trên đường lên và đường xuống được truyền tải trên hai tần số khác nhau ở cùng một thời điểm. Do vậy một thiết bị có thể nhận và thu cùng một lúc. Các hệ thống sử dụng FDD như mạng di động GSM, UMTS FDD, ADSL, VDSL v.v.

Xem thêm