ITU-R

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 06:23, ngày 11 tháng 11 năm 2007 của Nvqthinh (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


ITU-R (International Telecommunications Union-Radio communication Standardization Sector), là một bộ phận trong Liên minh Viễn thông Quốc tế, đảm nhiệm việc phát triển các chuẩn cho công nghệ truyền thông vô tuyến. Một trong những nhiệm vụ sống còn của ITU-R là quản lý tổng thể tài nguyên tần số vô tuyến cũng như quỹ đạo các vệ tinh.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu