Parlay

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 01:37, ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Nvqthinh (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


Parlay là một nhóm phát triển các API giúp cho việc lập trình giao tiếp với hệ thống di động dễ dàng hơn trong kỷ nguyên mạng hội tụ.

Liên kết ngoài