Radar

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 15:52, ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Nvqthinh (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


Radar là thuật ngữ viết tắt của RAdio Detection and Ranging - dò tìm và định vị bằng sóng vô tuyến hay của Radio Angle Detection and Ranging - dò tìm và định vị góc bằng sóng vô tuyến. Đây là một hệ thống sử dụng để định vị, đo khoảng cách và lập bản đồ các vật thể như máy bay hay mưa.

Sóng radio không truyền xa được trong môi trường nước, do đó, dưới mặt biển, người ta không dùng được radar để định vị mà thay vào đó là máy sonar dùng siêu âm.