3GPP2

Từ Từ điển công nghệ


3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2) là tổ chức chuẩn hóa mạng thông tin di động thế hệ thứ 3 CDMA2000, là mạng 3G phát triển từ mạng 2G CDMA. 3GPP2 được thành lập và phát triển bởi các tổ chức viễn thông của Nhật, Trung Quốc, Bắc Mỹ và Hàn Quốc. Không nên nhằm lẫn giữa 3GPP2 và 3GPP, một tổ chức chuẩn hóa của mạng 3G UMTS.

Trang web chính thức của 3GPP2 là http://www.3gpp2.org