MNC

Từ Từ điển công nghệ


MNC (Mobile Network Code), tiếng Việt gọi là Mã mạng di động, là một số nhận dạng có 2 hoặc 3 chữ số nhằm định danh một mạng di động trong một quốc gia. MNC là một phần trong nhận dạng IMSILAI.

Ở Việt Nam, mã 01 nhằm chỉ mạng Mobifone, mã 02 chỉ mạng Vinaphone.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài