Thể loại:Mạng máy tính

Từ Từ điển công nghệ


Mạng máy tính là mạng bao gồm 2 hay nhiều máy tính kết nối lại với nhau theo một cách nào đó (cáp đồng trục, cáp xoắn, cáp quang hoặc vô tuyến) và chúng có thể trao đổi thông tin lẫn nhau. Mạng máy tính có thể phân bổ trên một vùng lãnh thổ nhất định (mạng LAN), trên phạm vi một quốc gia (mạng MAN hay quốc tế (mạng Internet).

Các trang trong thể loại “Mạng máy tính”

23 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 23 trang.