Webcast

Từ Từ điển công nghệ


Webcast, tiếng Việt tạm gọi là web quảng bá là thuật ngữ dùng để chỉ việc quảng bá nội dung âm thanh/video trên Internet thông qua kỹ thuật streaming media. Loại hình truyền thông webcast chỉ mang tính quảng bá một chiều: nội dung từ một nguồn đến nhiều người nghe/xem.


Xem thêm

Liên kết ngoài