AP

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 23:57, ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Nvqthinh (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


AP (Access Point), tiếng Việt gọi là điểm truy cập hay trạm truy nhập trong mạng WLAN. AP là điểm trung tâm liên lạc cho mọi thiết bị trong cùng một vùng dịch vụ cơ bản (BSS).