ITU-D

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 05:14, ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Nvqthinh (Thảo luận | đóng góp) (New page: Thể loại:Tổ chức chuẩn hóa '''ITU-D (International Telecommunications Union-Telecommunication Development Sector )''', tiếng Việt gọi là '''Lĩnh vực phát triển...)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


ITU-D (International Telecommunications Union-Telecommunication Development Sector ), tiếng Việt gọi là Lĩnh vực phát triển viễn thông quốc tế, là một bộ phận trong Liên minh Viễn thông Quốc tế. ITU-D có sứ mệnh trợ giúp các nước đang phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khuyến khích phát triển mạng công nghệ thông tin, giảm khoảng cách số, cung cấp thông tin cần thiết cho các nước đang phát triển.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu