WiMAX

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 02:36, ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Nvqthinh (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX), tiếng Việt gọi là khả năng khai thác liên mạng trên toàn cầu đối với truy nhập vi ba, là tên thông dụng của chuẩn IEEE 802.16. Công nghệ WiMAX cung cấp các tiêu chuẩn giao diện vô tuyến cho truy nhập không dây băng thông rộng cho cả thiết bị cố định, xách tay và di động. WiMAX có nhiều ưu điểm vượt trội, như tốc độ truyền dẫn dữ liệu cao, vùng phủ rộng, chất lượng dịch vụ được thiết lập cho từng kết nối, an ninh tốt, hỗ trợ multicast cũng như di động, sử dụng cả phổ tần cấp phép và không được cấp phép.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

1.Wimax forum

2. Overview and Performance of Wimax

3. Tìm hiểu về Wimax và ứng dụng