Backhaul

Từ Từ điển công nghệ


Backhaul là thuật ngữ dùng chỉ sự truyền tải thông tin từ một trạm phát sóng/một mạng từ xa về mạng trục/mạng trung tâm, ví dụ:

  • Trong mạng thông tin di động, backhaul chỉ kết nối giữa trạm phát sóng (BS) và trung tâm quản lý trạm phát sóng (BSC hay RNC).
  • Trong mạng ATM, backhaul chỉ kết nối giữa các DSLAM và điểm tập trung (aggregation) ATM
  • Backhaul còn dùng để chỉ kết nối giữa mạng của một công ty lớn với mạng Ethernet trục.
  • Trong mạng thông tin vệ tinh, backhaul chỉ việc truyền tải thông tin đến các trạm kết nối mặt đất để từ đó truyền lên vệ tinh.

Những công nghệ cung ứng khả năng backhaul: WiMAX, Wi-Fi, ADSL, T1/E1...

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài