CDMA2000 EV-DO

Từ Từ điển công nghệ


CDMA2000 EV-DO (Evolution-Data Optimized) là một chuẩn thông tin di động thuộc họ CDMA2000, kết hợp giữa kỹ thuật CDMATDMA để cung cấp dịch vụ số liệu tốc độ cao. CDMA2000 EV-DO được QualComm đề xuất vào 3/2000 và được chuẩn hóa bởi 3GPP2.

Đặc điểm nổi bật của CDMA2000 EV-DO:

- EV-DO hỗ trợ tốc độ số liệu hướng xuống 2,4576 Mbps trên băng thông 1,25 MHz và tốc độ số liệu hướng lên 153,6 Kbps.
- Trạm gốc linh hoạt dễ dàng phát công suất lớn.
- Hỗ trợ sơ đồ điều chế cấp cao kèm với khả năng thực hiện nhiều phương pháp sửa lỗi.
- Kỹ thuật chuyển mạch đó là chuyển mạch gói ghép kênh theo thời gian.

Xem thêm