Femtocell

Từ Từ điển công nghệ


Femtocell là trạm phát sóng nhỏ của mạng tế bào được thiết kế để sử dụng tại nhà và văn phòng giúp phủ sóng điện thoại bên trong các công trình. Femtocell kết nối với nhà cung cấp dịch vụ thông qua mạng băng rộng cố định xDSL.

Femtocell là một giải pháp cho hội tụ di động-cố định FMC bên cạnh các giải pháp như UMA, VCC, GAN...

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài