GAN

Từ Từ điển công nghệ


GAN (Generic Access Network), còn được biết đến với tên gọi giải pháp UMA, là một giải pháp thông tin di động cho phép chuyển giaoroaming không vết cắt (seamless) giữa mạng tế bào và mạng cục bộ WLAN (bao gồm 802.11Bluetooth). Giải pháp GAN nhằm hỗ trợ sự hội tụ cố định - di động.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài