FMC

Từ Từ điển công nghệ


FMC (Fixed Mobile Convergence), tiếng Việt gọi là Hội tụ cố định - di động, là thuật ngữ dùng để chỉ sự hội tụ giữa mạng điện thoại cố định và mạng điện thoại di động. Mục đích là cung cấp cả hai loại dịch vụ này trên cùng một điện thoại đa mốt (multi-mode) với khả năng cung ứng chuyển giao lẫn nhau giữa hai loại hình mạng mà không làm ngắt cuộc gọi đang diễn ra.

Các chuẩn công nghệ cho phép FMC bao gồm: VCC, UMA hay GAN chuẩn hóa bởi 3GPP, giải pháp femtocell,...

Sáu công ty British Telecom, NTT, Rogers Wireless, Brasil Telecom, Korea Telecom và Swisscom đã thành lập liên kết FMC Allicance nhằm mục đích thúc đẩy tiến trình hội tụ hai loại hình mạng này.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài