Thể loại:Giao thức

Từ Từ điển công nghệ


Vai trò của một giao thức là nhằm mô tả, quy định các ngữ nghĩa của một thông điệp, ý nghĩa của các bit thông tin chứa trong thông điệp đó, cũng như quy định những hành động mà một thực thể phải thực hiện khi nhận được một thông điệp nhất định. Thể loại này sẽ tập hợp các loại giao thức đã được tạo ra để tạo thuận lợi cho các trao đổi giữa các thực thể trong môi trường viễn thông.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.

Các trang trong thể loại “Giao thức”

5 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 5 trang.