Thể loại:IMS

Từ Từ điển công nghệ

IMS, thuật ngữ viết tắt của IP Multimedia Subsystem, là một kiến trúc mạng nhằm tạo sự thuận tiện cho việc phát triển và phân phối các dịch vụ đa phương tiện đến người dùng, bất kể là họ đang kết nối thông qua mạng truy nhập nào.

Thể loại tập hợp các thuật ngữ chuyên dùng khi nói đến IMS.

Các trang trong thể loại “IMS”

5 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 5 trang.