BTS

Từ Từ điển công nghệ


BTS (Base Transceiver Station), tiếng Việt gọi là trạm thu phát sóng dùng trong mạng di động không dây (chủ yếu trong mạng 2G GSM/Cdma).

Xem thêm