MS

Từ Từ điển công nghệ


MS (Mobile Station) (hoặc Mobile Subscriber), tiếng Việt gọi là thiết bị di động, là thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các thiết bị dùng cho liên lạc với mạng không dây như máy xách tay, PDA, điện thoai đi động, v.v. MS là thuật ngữ dùng nhiều trong mạng 2G, mạng WiMAX mạng ad hoc. Trong mạng 3G người ta thường dùng UE thay vì MS.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài