SS

Từ Từ điển công nghệ


SS (Subscriber Station), tiếng Việt gọi là Trạm thuê bao, là thuật ngữ dùng trong hệ thống WiMAX để chỉ thiết bị cung cấp kết nối giữa TE của người thuê bao và trạm phát sóng. Nếu so sánh với cấu trúc của một UE, thì SS có vai trò giống với MT trong mạng UMTS/GSM

Xem thêm