NETBIOS

Từ Từ điển công nghệ


NetBIOS (Network Basic Input/Output System) là một ngôn ngữ lập trình ứng dụng ghép nối tương thích API cho các máy khách kết nối tới tài nguyên các máy trong mạng LAN, một sản phẩm được thiết kế bởi tập đoàn máy tinh IBM và Sytek.

NetBIOS đóng vai trò như một cổng giao tiếp chung nhằm giúp tạo kết nối hoặc từ chối các kết nối đến các dịch vụ của mạng. NetBIOS được tiêu chuẩn hóa như một mặt phân cách chung giữa ứng dụng và những khả năng hoạt động của một mạng LAN. Với điều này, nó có thể định rõ những quyền hạn và khả năng của một mô hình OSI mà ứng dụng có thể viết vào, giúp các ứng dụng có thể kết nối đến các mạng khác. NetBIOS là một giao thức công cộng được sử dụng rộng rãi nhất thời nay. Nó hỗ trợ cho cả Ethernet, TokenRing, và mạng máy tính IBM và tất nhiên là các giao thức mạng như TCPUDP cũng được hỗ trợ.

Trong một môi trường NetBIOS LAN, máy tính được hệ thống biết đến bằng một cái tên. Cái này do người quản trị tự đặt ra và nó sẽ là một yếu tố để giúp máy tính làm việc với mạng sau này. Máy tính trong một NetBIOS LAN truyền đạt thông tin, dữ liệu với các máy khác bằng cách thiết lập một phiên hoặc sử dụng NetBIOS datagram hay giao thức quảng bá (broadcast).

Một phiên làm việc có thể tiếp nhận hoặc gửi đi một dung lượng dữ liệu khá lớn, chúng có thể bắt lấy các lỗi trong dữ liệu truyền đi và sửa chữa nó. Nhưng sự truyền đạt dữ liệu chỉ diễn ra bằng phương thức một với một.
Datagram và broadcast thì lại có thể làm nhiều hơn thế, nó có thể cho chúng ta liên lạc và truyền số liệu cho nhiều máy tính cùng tại một thời điểm nhưng dung lượng của dữ liệu lại bị hạn chế. Và chúng cũng không thể tự sửa chữa các dữ liệu bị lỗi. Tuy nhiên , chúng ta có thể liên kết khả năng của một datagram và một session lại với nhau để tạo nên một giao thức tốt hơn.

Tất cả sự truyền dữ liệu đều được thông qua NetBIOS theo một định dạng được gọi là khối điều khiển mạng. Việc phân chia các khối điều khiển mạng trong bộ nhớ phụ thuộc vào người lập trình. Những khối điều khiển mạng đó được phân chia ra từng mảnh nhỏ và được dành riêng cho những giao thức nhập và xuất ( input & output ) riêng của NetBIOS .

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài