V2V

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 01:57, ngày 1 tháng 6 năm 2008 của Nvqthinh (Thảo luận | đóng góp) (Trang mới: Thể loại:Viễn thông Thể loại:Mạng ad-hoc '''V2V (Vehicle to Vehicle)''', là thuật ngữ dùng trong mạng VANET để chỉ việc giao tiếp giữa hai x...)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


V2V (Vehicle to Vehicle), là thuật ngữ dùng trong mạng VANET để chỉ việc giao tiếp giữa hai xe đang lưu thông trên đường. Việc giao tiếp giữa 2 xe có thể thông qua kết nối trực tiếp hay nhờ vào sự tiếp sức (relay) của nhiều xe khác.

Thuật ngữ V2V đồng nghĩa với thuật ngữ C2C.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài