LAI

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 04:19, ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Nvqthinh (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


LAI (Location Area Identity), tiếng Việt gọi là nhận dạng vùng định vị, là nhận dạng duy nhất của một vùng định vị trong một mạng PLMN. LAI bao gồm MCC, MNCLAC. Thông tin LAI sẽ được mạng di động quảng bá (broadcast) thường xuyên thông qua kênh quảng bá (BCCH). MS sẽ lưu giữ LAI trong SIM của nó.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài